Vsebina je dostopna zgolj na mobilnih napravah.

Informacije

Pripišite ključnik #visitpivka

Izmed vseh, ki boste delili pustolovščino, bomo vsakega decembra izžrebali nagrajence, ki si bodo prislužili družinsko vstopnico za ogled razstav in zbirk Parka vojaške zgodovine.

Vstopnici bo priloženo tudi praktično darilce.

Naročnik: RRA Zeleni kras

Oblikovanje in razvoj: Arctur d.o.o.

Vsebina: Escapebox d.o.o.

 

Operacijo delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)